ข้อมูล นักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563