ข้อมูลผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ ปักเขตานัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้า

ปฏิบัติราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่

ประวัติส่วนตัว

  1. วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

  2. ปัจจุบันรับราชการ อันดับ คศ. 3 ตำแหน่งเลขที่ 1088