แห่เทียนเข้าพรรษา

วันที่โพสต์: 13 ก.ค. 2017, 1:06:47

วันนี้วันที่ 8 กรกฎาคม 2560. ตรงกับ วันขึ้น 15 เดือน 8 เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันเข้าพรรษา โรงเรียนร่วมกับเทศบาลตำบลลาดใหญ่และชุมชนต่างๆ และทุกหมู่บ้านร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา