งานผ้าป่าโรงเรียนบ้านลาดใหญ่

วันที่โพสต์: 19 มิ.ย. 2017, 4:38:25

วันที่ 12 เมษายน 2560 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ได้จัดผ้าป่าขึ้น นำโดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรในโรงเรียน

ชาวบ้านบ้านลาดใหญ่และศิษย์ทุกคนแสดงความเคารพระรึกคุณโรงเรียน และคุณงามความดีของครู-อาจารย์