นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าค่ายอมรมคุณธรรมจริยธรรม

วันที่โพสต์: 23 ก.ค. 2014, 4:13:27

ประธานกล่าวเปิดการอบรมพัฒนาคุณะรรม จริยธรรม นักเรียน

พระอาจารย์ อบรมให้ความรู้กับนักเรียน

นักเรียนนั่งสมาธิ

กราบพระพร้อมเพียงกัน สวยงามมากครับ

พระอาจารย์ อบรมให้ความรู้กับนักเรียน