อบรมทบทวนการสร้างเวบไซต์

วันที่โพสต์: 29 เม.ย. 2014, 9:35:17

30 เมษายน 2557 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ได้ส่งบุคลาการ เข้าอบรมทบทวนการสร้างเว็บไซต์ 2 ท่าน คือ ดร.สุรศักดิ์ พันธุ์สง่า และ นายเกษม ทองคำพิมพ์