สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

O23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน.pdf