โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่โพสต์: 19 มิ.ย. 2017, 5:47:57

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำหลักธรรมทางศาสนา

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน