โครงทัศนศึกษาสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันที่โพสต์: 14 ก.พ. 2017, 6:37:10

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ท่าผู้อำนวยการและคณะครูพานักเรียนไปทัศนศึกษา ทุ่งปอเทือง, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น,