นายประสิทธิ์ ปักเขตานัง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

"โยคา เว ชายเต ภูริ"

ปัญญาย่อมเกิดขึ้น เพราะการฝึกฝน

จำนวนผู้เข้าชม

กิจกรรม

การประกวด OBEC Awards ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562


ประเมินรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเพชร


พิธีปัจฉิมนิเทศ


ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา "ครบรอบ 109 ปี โรงเรียนบ้านลาดใหญ่"

มอบปัจจัยพื้นฐาน

ปลูกไผ่มงคลหน้าฝน

ประชุมกรรมการสถานศึกษา

มอบใบงาน DLTV